10 taalfouten die bijna iedereen maakt

Taalfouten? We maken ze bijna allemaal. Ook in onze moedertaal. Hoe komt dat eigenlijk? Simpel. Bepaalde « afwijkingen » komen zo veelvuldig voor, dat we ze als « standaardtaal » beschouwen. Er zijn verschillen in idiolect (persoonsgebonden taalvariatie), sociolect (sociale taalvariatie), etnolect (etnische taalvariatie) en regiolect (regionale taalvariatie). En dus gaat er in de praktijk heel wat mis. We geven je hieronder enkele vaak gemaakte taalfouten in het Nederlands. Zondig jij er wel eens tegen?

Heten vs. noemen
Ik heet Sofie, maar mijn vrienden noemen me wel eens Fie.
Heten betekent « als naam hebben », noemen « een naam geven ».

Na vs. over
De leverancier belt me terug om kwart over tien.
Om het uur aan te geven, gebruik je in het Nederlands het voorzetsel « over » en niet « na ». Mijn kinderen leren het juist op school en toch hoor je in de praktijk bijna overal « na ».

Hebben vs. zijn
Mijn favoriete voetbalclub (rara) heeft vorig weekend gewonnen. En dus niet « we zijn gewonnen » zoals je zo vaak hoort. Winnen wordt met het hulpwerkwoord « hebben » vervoegd.

Tot vs. op
Het correcte voorzetsel in het woord « mond-tot-mondreclame » is « tot », niet « aan » en al zeker niet « op ». Het woord « mond-op-mondbeademing » is natuurlijk wel correct. Persoonlijk vind ik « mond-tot-oorreclame » eigenlijk een betere en logischere term, zoals het Franse « bouche-à-oreille ».

BBQ vs. barbecue
Helaas, het weer laat het momenteel niet meer toe, maar welke Vlaming houdt niet van een BBQ of een barbecue (met -c en niet met -q)?

Hen vs. hun
Ik geef het boek aan hen. Ik geef hun het boek.
Het persoonlijk voornaamwoord hen gebruik je na een voorzetsel of als lijdend voorwerp. Hun gebruik je als het om een meewerkend voorwerp zonder voorzetsel gaat. Meer weten? Lees dan zeker dit artikel van Onze Taal.

Tenslotte vs. ten slotte
De keuze is afhankelijk van de betekenis. Ten slotte betekent « tot slot / tot besluit » en komt dus meestal op het einde van een tekst / betoog: Ten slotte dankt hij iedereen die aanwezig is.
Tenslotte betekent « welbeschouwd / per slot van rekening » : Hij kon er tenslotte niets aan doen.

Dan vs. als
Leverancier A is duurder dan leverancier B, maar even duur als leverancier C.
Opgelet, hij is groter dan ik (ben) en dus niet « dan mij ».

D vs t vs dt
Dt-fouten, per ongeluk of omdat je de regels niet kent, iedereen maakt ze wel eens. Wil je graag je kennis van de dt-regel even testen? 1 adres: https://www.capeach.eu/quiz-dt-regel

Tot slot ook nog deze:
poolshoogte nemen, sowieso, onmiddellijk, elektronisch, enigszins, per se …

Dat waren ze, de 10 taalfouten die bijna iedereen maakt. Benieuwd of je iets bijgeleerd hebt. Wist je dat ook taal het succes van je bedrijf, van je merk bepaalt? Met een foutloze bedrijfscommunicatie kom je sowieso 🙂 betrouwbaarder over. Hulp nodig? Bij Capeach kan je terecht voor taalcoaching, conversatieklassen, vertalingen en revisie.

Geef een reactie