Train je conversatieskills in het Nederlands, Frans, Engels of Duits

Voor wie?
Heb je reeds voldoende basiskennis, maar ontbreekt het je aan durf om te spreken?
Struikel je nog vaak over je woorden en kan je je niet vlot genoeg uitdrukken?
Wil je je kennis van het Nederlands, Frans, Engels of Duits onderhouden en verder inoefenen?

Dan ben jij de ideale kandidaat voor de conversatieklassen bij Capeach!

Intake

Tijdens het individuele intakegesprek maak je persoonlijk kennis met je taalcoach. Je beschrijft uitgebreid je functie en takenpakket en licht toe waarom je aan de conversatieklassen wenst deel te nemen. Jullie voeren het ganse gesprek in de doeltaal, zodat je trainer een duidelijk beeld krijgt van je actuele taalniveau (nulmeting). We baseren ons hiervoor op het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Afhankelijk van het resultaat, geeft jouw trainer aan op welk niveau je aan de conversatieklassen kunt deelnemen.

Mocht blijken dat jouw taalniveau niet voldoende is om zelfstandig aan de conversatieklassen te kunnen deelnemen, dan zal jouw trainer dit op het einde van het gesprek signaleren en zoeken we samen naar een training die beter bij je past.


Conversatieklassen

Kies het tijdstip dat jou het best past en schrijf online in. Vooraf registreren is verplicht. In kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers en onder de begeleiding van een ervaren taalcoach spreek je gedurende 1 uur met je medetrainees over een bepaald thema. Mogelijke thema’s zijn smalltalk, actualiteit en business language. We zorgen voor voldoende afwisseling.

De taalcoach luistert aandachtig en grijpt alleen in waar nodig. Op het einde van de conversatieklas is er voldoende tijd voor een foutenanalyse en remediëring.

Aan de hand van verschillende werkvormen zorgt de taalcoach ervoor dat elke trainee voldoende aan bod komt, ook zij die van nature uit minder het woord nemen.


Outcome

Op het einde van het traject kan je je vlotter uitdrukken en spreek je met meer zelfvertrouwen in de doeltaal. Je spreekangst is verleden tijd.

Afsluiten doe je opnieuw met een one-to-one met je taalcoach. Met een taaltest (eindmeting) wordt je persoonlijke vooruitgang gemeten. Zelf zijn we uiteraard ook heel benieuwd naar jouw ervaringen, dus shoot! Plan je toch nog graag wat extra sessies in, met veel plezier!

Infographic Conversatieklassen Capeach